Uređenje ribarske staze u Otilovićima

Pogledom kroz istoriju do sada održanih MOSI, najviše gradova prijavi  kao sportsku disciplinu ribolov. U ranije odžanim MOSI pokazalo se da je ribolov najzastupljenija sportska disciplina. Do sada za takmičenje u sportskom ribolovu na 54. MOSI prijavilo se 14 ekipa. Ukupno 15 računajući ekipu iz našeg grada. Ovo prema riječima Dragana